Kterak kostelník k víře přišel

Petr Němec

Nakladatelství: Křesťanský život

E-shop: 141.55 Kč

Prodejna: 149 Kč

Petr Němec - rodák z Vysočiny, nejmladší z devíti sourozenců, prožívá od nejútlejšího mládí neobvyklé zásahy Boží ochrany nad svým životem. I přesto, že si byl jisté Boží blízkosti vědom, hledal Boha po svém - jak poctivým a pečlivým prováděním marných skutků náboženství, tak zároveň v upřímných modlitbách plynoucích ze srdce.
Pán Bůh Petrovi požehnal nejen vyprošenou, zázračně darovanou manželkou a novým domovem na Hané, nýbrž také mocným navštívením, po němž Petrův život nezůstal již nikdy stejný a prázdný. Kromě nadpřirozeného uzdravení ze závažných chorob Petr dostal od Pána Ježíše především odpuštění, záchranu a nové životní povolání.
S postupným poznáváním Boha jako milosrdného a slitovného Otce, jenž ho povolal do služby evangeliem, rostla stejně Petrova odvaha a touha předávat zprávu o lásce, záchraně a naději, které nabízí Bůh ve svém Slově, v zakoušení zázraků a každodenní přítomnosti ve všedních chvílích života těch nejobyčejnějších lidí.
Petr po svém znovuzrození opustil Římskokatolickou církev a stal se členem sboru Křesťanského společenství. Později vstoupil do Apoštolské církve. V současné době žije se svou ženou Růženkou opět na Vysočině, kam je Pán Bůh navrátil, aby pečovali o Petrova bratra. Manželé Němcovi však přijali Boží povolání do Petrova rodného kraje především jako úkol sloužit místním z blízkého i - někdy poměrně dost - vzdáleného okolí.
Doslova každou příležitost Petr využívá k předání nadějeplné zprávy o díle kříže a aktivně vyhledává možnosti, jak lidi oslovit, například při velmi obětavé práci v přinášení potravinové pomoci potřebným v rámci činnosti Diakonie Apoštolské církve.

© 2015 Křesťanský život