Nepřehlédnutá

kolektiv autorek

Nakladatelství: INSPIRAMO

E-shop: 209 Kč

Prodejna: 220 Kč

Cítíš se někdy přehlédnutá? Nedůležitá? Zapomenutá? Znáš důvěrně chvíle samoty?
V naší zemi žije přes 5 milionů žen. Každá jsme jiná. Máme rozdílné zájmy, společenské
postavení, vzdělání, priority, životní cíle, povolání, rodinné a finanční zázemí. I přes tu
rozdílnost a pestrost nás však jedno spojuje.
Všechny máme v sobě ukrytou touhu být nepřehlédnuté. Chceme někam patřit. Potřebujeme
lásku, něčí blízkost, zdravou pozornost a jistotu, že na nás někomu záleží.
V tomto světě si pozornost a přijetí druhých musíme zpravidla něčím zasloužit. Přes veškerou
naši snahu to i tak někdy nebude stačit. Celý život budeme tu a tam zažívat hořký pocit a
bolest z odmítnutí či lhostejnosti ze strany druhých.
Dobrou zprávou je, že existuje Bůh, který nás bezvýhradně miluje. Jeho pozornost si
nemůžeme ničím získat ani zasloužit. Jeho pozornost už máme. Vidí, co prožíváme, a nikdy
nás nepřehlíží. Ani v dobrých, ani ve zlých časech.
Autentické příběhy různých žen, které obsahuje tato kniha, jsou toho nepopiratelným
důkazem.

© 2015 Křesťanský život