Bůh v karanténě

N.T.Wright

Nakladatelství: Biblion

E-shop: 170.05 Kč

Prodejna: 179 KčKŘESŤANSKÝ POHLED NA PANDEMII
PROČ VÍRA V BOHA DÁVÁ SMYSL

Nečekejte plané řeči o Božích trestech a zlověstných znameních konce světa. Podobných laciných výkladů je všude plno. N. T. Wright bere Bibli vážně. Naslouchá hebrejským prorokům, žalmistům i novozákonním apoštolům. Klade těžké otázky a nespěchá k odpovědím. V jeho rukou se Bible ? ta stará ohmataná kniha ? stává aktuálním komentářem situací a problémů, které přináší 21. století. Problémů nečekaných, nových a znepokojivých. Problémů, jako je koronavirus.

Bůh v karanténě je prorockým komentářem současné situace. Ne proto, že by si snad Wright nárokoval prorockou autoritu. Ale proto, že strávil celý život nasloucháním biblickým prorokům a rozhovorem s nimi. A jeho poctivá práce s Biblí přináší požehnané ovoce.

N. T. WrightN. T. Wright 1948 patří mezi přední křesťanské teology současnosti. Je emeritním biskupem anglikánské církve a profesorem Nového zákona na univerzitě ve skotském St. Andrews. Ve svých knihách předkládá svěží teologickou perspektivu založenou na hluboké znalosti biblických textů a přibližuje tak běžným čtenářům podstatu křesťanské víry. ? Prof. Pavel Hošek, Ph.D., vedoucí katedry religionistiky ETF UK

© 2015 Křesťanský život