V nepřátelském táboře

Josef Korbel

Nakladatelství: Křesťanský sbor Ostrava

Dočasně nedostupné

Kniha V nepřátelském táboře vypráví otřesný a pravdivý životní příběh Josefa Korbela, důstojníka Armády Spásy, který byl v roce 1950 ve svém domově v Brně zatčen komunistickou Státní bezpečností a odsouzen ke dvanácti letům vězení jako člověk nebezpečný svým silným náboženským vlivem.
Neučinil nic jiného nežli to, co činí každý důstojník Armády Spásy a mnoho jiných křesťanů: přinášel lidem radostnou zvěst o Boží spasitelné moci a lásce, zjevené v Pánu Ježíši Kristu.
Na základě intervence Spojených národů byl po deseti letech propuštěn. O devět let později však musel svoji vlast opustit, jelikož mu hrozilo opětovné zatčení. Příběh je mimořádně působivý tím, že z něho vyznívá bezmezná závislost na Bohu. I v těch nejtěžších situacích a v nejhlubším utrpení mohl Josef Korbel a jeho manželka Erna zakoušet Boží ochranu, útěchu a pomoc, při čemž neuvěřitelně statečným způsobem dokázali svoji víru.

© 2015 Křesťanský život